Pályázat célja

A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. A trágyaelhelyezés problémájának megoldása hozzájárulhat a mezőgazdasági eredetű, pontszerű nitrát szennyezések csökkentéséhez, ezáltal a felszín alatti vizek minőségének javításához, valamint a tápanyag-körforgási folyamatok és az agrotechnológiai igények összehangolásához is.

Pályázók köre

  1. Mezőgazdasági termelő;
  2. Fiatal mezőgazdasági termelő;
  3. Mezőgazdasági termelők egy csoportja (kollektív beruházás)

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó tevékenység-csoport

I. Trágyatárolók kialakítása;

Kapcsolódó, választható tevékenység-csoportok

II. A trágya kezelésére vonatkozó beruházások;

III. A csapadék trágyarendszertől való elvezetése;

IV. A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása;

V. A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése.

Pénzügyi feltételek

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.

b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

d) A fiatal gazdák által kollektív módon végrehajtott projektek összesen 20 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Benyújtási határidő

– 2016. január 11. – 2016. február 12.

– 2016. május 9. – 2016. június 10.

– 2016. szeptember 12. – 2016. október 12.

– 2017. január 9. – 2017. február 10.

– 2017. május 8. – 2017. június 9.

– 2017. szeptember 11. – 2017. október 11.