Pályázat célja

A támogatás célja a vállalkozások versenyképességének és K+I tevékenységének ösztönzése annak érdekében, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezheti.

 

Pályázók köre

–          Innovatív vállalkozások (K+F jogosultsági feltételeknek megfelelnek)

 

Támogatható tevékenységek köre

–          technológia beszerzés, know-how

–          ingatlan építés, felújítás

–          eszközvásárlás

–          kutatás

Pénzügyi feltételek

Az új pályázat kerete 25 milliárd forint, a támogatások mértéke 40-100%-os. A várható támogatási összege 5-100 M Ft közötti.

 

Benyújtási határidő

Pályázatot benyújtani 2015. decembertől lehet.

A teljes felhívás tervezete még nem elérhető.

.