Pályázat célja

A felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi –fizikai –gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

Pályázók köre

 • Városi jogállású helyi önkormányzatok (GFO 321) jogosultak, kivéve a megyei jogú városok önkormányzatait
 • Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516,517,519,521,525,526,528,529, 563,565,569) o egyházi jogi személy (GFO 55)
  • helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 37) o önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 57)
  • Társasházak, lakásszövetkezetek (GFO 121, 225)
  • Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57)
  • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 57)

Támogatható tevékenységek köre

I. Önállóan támogatható tevékenységek

 •  Lakófunkciót erősítő tevékenységek (Minden jogosult akcióterület esetében)

i. Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújítása.

ii. A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő szociális bérlakások korszerűsítése céljából energiahatékonyság javítással egybekötve.

iii. Önkormányzati vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése.

 • Amennyiben a kiválasztott akcióterület szegregált terület, a fentiekben felsorolt tevékenységek mellett az alábbiak is támogathatóak:

i. Az akcióterületen: – Maximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként (vásárlás, felújítás, komfortosítás, átalakítás, korszerűsítés, bútor beszerzés).

ii. A beavatkozási helyszíneken: – Önkormányzati vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó melléképületek vásárlása, építése, komfortosítása, felújítása, bútorzat beszerzése.

II. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 •  Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében
 • Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek
 • Foglalkoztatást elősegítő funkció
 • Egyéb kapcsolódó fejlesztések

III. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • Energiahatékonysági intézkedések;
 • Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns;
 • Akadálymentesítés;
 • Nyilvánosság biztosítása.

Pénzügyi feltételek

A rendelkezésre álló keretösszeg: 16, 060 milliárd forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.