Pályázat célja

Jelen intézkedés keretén belül lehetőség nyílik a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására a Vidékfejlesztési Program (VP) prioritásaival komplementer módon. Az erre irányuló fejlesztéseken keresztül a települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg a nem vidéki térségekben. Fentiek mellett a felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg.

Pályázók köre

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
  • Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1)
  • Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)

Támogatható tevékenységek köre

I. Önállóan támogatható tevékenységek

a. Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása

i. Piaci terület, üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése.

ii. Meglévő piaci terület, üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása.

b. Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, (iskola, önkormányzati intézmények konyhája)

i. Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

ii. Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

iii. Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése c. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel i. A termelést követő műveletekhez, kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, szolgáltatásként történő biztosítása. ii. Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

c. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel

i. A termelést követő műveletekhez, kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, szolgáltatásként történő biztosítása.

ii. Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

II. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

a. A fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő, ill. közétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés.

b. Megújuló energiaforrások részarány-növelése.

III. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

a. Akadálymentesítés – amennyiben releváns

b. Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns

c. Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns

d. Nyilvánosság biztosítása

Pénzügyi feltételek

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 791 millió forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységére vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. A támogatás mértéke: 25-100%.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységére vonatkozó területspecifikus mellékletben található.