Pályázat célja

Jelen támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok (a 651/2014-es EU rendelet előírásainak figyelembe vételével, egyedi alapon meghatározva) fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál.

Pályázók köre

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
  • Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1)
  • Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)

Támogatható tevékenységek köre

I. Önállóan támogatható tevékenységek

a. Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)

i. Meglévő ipari parkok telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alap infrastrukturális beruházás.

ii. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

iii. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

iv. Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

b. Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások

i. Az iparterületek alapinfrastruktúrájának kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alap infrastrukturális beruházás.

ii. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

iii. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

iv. Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

II. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

a. Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése.

b. Az ipari park, tudományos és technológiai park, iparterület működtetéséhez és a betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése.

c. Barnamezős területek kármentesítése.

III. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

a. Akadálymentesítés – amennyiben releváns

b. Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns

c. Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns

d. Nyilvánosság biztosítás

Pénzügyi feltételek

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 114 millió forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységére vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. A támogatás mértéke: 25-100%.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységére vonatkozó területspecifikus mellékletben található.