Pályázat célja

Az intézkedés célja a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, amelyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatóak meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség, a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növekedése érdekében.

Pályázók köre

–          Helyi önkormányzatok (GFO 321);

–          Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);

–          Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);

–          Egyházi jogi személyek (GFO 55);

–          Civil szervezetek (GFO 529, 56);

Amelyek tulajdonában, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanon a projekt eredményeképpen turisztikai fejlesztés fog megvalósulni.

Támogatható tevékenységek köre

 1. Önállóan támogatható tevékenységek
 1. A térségben jelentős kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése

A tervezett tevékenységeknek az épített és szellemi örökség értékeinek – kastélyok, várak, múzeumok, ipari emlékek, vallási helyszínek, örökségparkok, történelmi, vallási, népi hagyományok, gasztronómia, művészetek, tudomány, borkultúra – hasznosításával kell azokat fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteniük, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát-, valamint élményelemekkel bővíteniük.

 1. A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése
 2. Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
 3. Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása
 4. Ökoturisztikai fejlesztések

A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.

 1. Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek, egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései.
 2. Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
 3. Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
  1. Kerékpáros turizmus fejlesztése
  2. Természetes fürdőhelyek, mesterséges tavak – fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület – turizmus infrastruktúrájának fejlesztése
  3. Horgászturizmus fejlesztése
 4. Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása
 1. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
  1. Eszközbeszerzés.
  2. A kulturális vonzerő egyediségén alapuló versenyképes, innovatív turisztikai tematika kidolgozása, a létrejövő turisztikai termék arculatának megteremtése;
  3. Bárki által térítésmentesen látogatható kalandparki elemek, tematikus játszótér, pihenőpark, szabadidőpark kialakítása, fejlesztése valamely fejlesztett turisztikai attrakció kiegészítő elemeként.
  4. Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, kerékpár parkolók, tárolók és támaszok, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben azt nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni.
  5. A projekt keretén belül fejlesztendő épület energia hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása.
  6. A műemlék berendezéséhez szükséges műtárgyak, eszközök szakszerű restaurálása, illetve épületekhez kötött műtárgyak, épülettartozékok, díszítőelemek restaurálása.
  7. Attrakcióhoz kapcsolódó, vendéglátó és kereskedelmi egységek közművesített alapinfrastruktúrájának kialakítása (pl. a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyakat árusító bolthelyiség, kávézó, étterem, büfé helyiség stb.). Ezen fejlesztések csak abban az esetben támogathatóak, amennyiben turisztikai attrakció területén, vagy ahhoz kapcsolódóan valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki.
  8. Marketing tevékenység. A fejlesztett turisztikai attrakció piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció.
  9. Illemhely kialakítása.
  10. Kerékpáros barát projektelemek megvalósítása (kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése esetén kötelezően megvalósítandó).
  11. Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan, pl.:

–    Belső gyermekjátszó helyiség, helyiségrész kialakítása,

–    Szabadtéri gyermekjátszótér kialakítása (homokozó, favár, játszótéri eszközök, stb.),

–    Gyermekgondozási helyiség (pl.: pelenkázó) biztosítása,

–    Célirányosan gyermeknek szánt higiéniai felszereltség biztosítása (toalett, zuhanyzó, fürdető helyiség),

–    Szélesített családos gépjármű parkolóhelyek biztosítása,

–    Vendéglátó egységek esetén gyermekétkező székek.

  1. Fogyatékkal élő emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása. (A kötelezően előírt akadálymentesítésen felüli akadálymentesítés a „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, komplex akadálymentesítés” c. segédlet alapján).
 1. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

a)      Azbesztmentesítés.

b)      Akadálymentesítés.

c)      Nyilvánosság biztosítása

d)     Energiahatékonysági intézkedések

Pénzügyi feltételek

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 100 millió Ft – 1.450 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

 

Benyújtási határidő

2016.06.30.

.