Pályázat célja

Célja olyan beruházási projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, amelyek fizikai megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor a Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) terhére. Ennek megfelelően az előkészítésre kerülő beruházási projektnek illeszkednie kell a KEHOP valamely prioritásához. Jelen felhívás elsősorban a KEHOP-ban nevesített, 50 millió euró feletti vagy az 50 millió eurót (15,395 Mrd Ft) megközelítő költségvetésű nagyprojektek előkészítését célozza, mivel ezen beruházási projektek előkészítése és végrehajtása idő- és költségigényesebb.

Pályázók köre

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) nevesített nagyprojektek megvalósítását és előkészítését végző szervezetek és a KEHOP 1. prioritásának megvalósításáért felelős állami szervek.

Támogatható tevékenységek köre

Projektek előkészítése (koncepcionális és tervezési fázishoz kapcsolódó költségek).

Pénzügyi feltételek

A beruházási projekt előkészítésére felhasználásra kerülő teljes összeg – beleértve a KEOP és KEHOP forrásokat, továbbá bármely más Uniós forrást is – nem haladhatja meg a beruházási projekt teljes költségének 6 %-át. A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan) 100%. A jelen felhívás keretében elnyerhető támogatás összege projektenként maximum 300 millió Ft lehet.

 

Benyújtási határidő

A pályázatok benyújtása a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges.