Pályázat célja

A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a külhoni értékgyűjtő mozgalom megszervezése és népszerűsítése, külhoni települési, tájegységi értéktárak létrehozása magyarországi és külhoni önkormányzatok, civil szervezetek együttműködése által, valamint hagyományos népi mesterségek továbbörökítését célzó programok megvalósítása.

Pályázók köre

  • I.-es célterület esetében:

–          értéktár bizottságot működtető települési önkormányzatok,

–          megyei önkormányzatok, valamint

–          települési önkormányzat által az értéktár bizottság működtetésével megbízott civil szervezetek.

  • II.-es célterület esetében:

–          civil szervezetek (melyek alapító okiratában, vagy alapszabályában szerepel a kézműves hagyományok megőrzésének feladata).

Támogatható tevékenységek köre

  • I. célterület:

Közös projektek megvalósítása határon túli magyarok lakta településekkel, megyékkel együttműködésben (két azonos szakmai színvonalú pályázat esetében az értékelés során előnyt élvez az a pályázat, amely már meglévő testvér-települési megállapodást is tartalmaz), mely az értékgyűjtés módszertana tekintetében tapasztalatátadásra, hazai és külhoni értékgyűjtésre, külhoni értéktárak létrehozására és működtetésére, a nemzeti értékek népszerűsítésére, közös rendezvények megvalósítására irányul.

  • II. célterület:

Hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévő szakmák továbbörökítését célzó magyarországi programok, alkotótáborok szervezése, tananyag összeállítása.

 

Pénzügyi feltételek                             

A rendelkezésre álló keret:

  • I.-es támogatási cél tekintetében: 100 millió Ft
  • II.-es támogatási cél tekintetében: 10 millió Ft

A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege egy pályázó esetében 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 

Benyújtási határidő

2015. november 16-tól 2015. december 15-ig..