Pályázat célja

A program alapvető célja a csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek önfoglalkoztatóvá válásának támogatása, gazdasági és munkaerő-piaci aktivitásuk növelése érdekében.

Pályázók köre

Önfoglalkoztatóvá válás támogatása tőkejuttatással támogatásra azon a program célcsoportjába tartozó személy pályázhat, aki:

  • saját vállalkozás indítását illetve vállalkozói tevékenység indítását tervezi, vállalkozói szemlélettel rendelkezik, amennyiben más vállalkozásban, gazdasági társaságban befolyást biztosító közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonrésszel nem rendelkezik, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, és
  • rendelkezik a vállalkozás indításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel,
  • vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, új induló vagy már működő gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, munkaviszonyon kívüli tevékenységgel.

Támogatható tevékenységek köre

Saját vállalkozás indítása, vállalkozói tevékenység indítása, amennyiben

–          a pályázó más vállalkozásban, gazdasági társaságban befolyást biztosító közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonrésszel nem rendelkezik, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, és

–          a pályázó önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, új induló vagy már működő gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként vagy

–          a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, munkaviszonyon kívüli tevékenységgel biztosítja

 

Pénzügyi feltételek

Támogatási keretösszeg: 80.000.000 Ft. A program keretében 2 millió Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatást igényelhet, a program célcsoportjába tartozó személy, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át vagy az általános forgalmi adót (ÁFA) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs.

 

Benyújtási határidő

A pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2015. szeptember 30-ig illetve visszavonásig.