Pályázat célja

Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésének és a piacra jutásának elősegítése. Technológiai fejlesztést célzó beruházásokat, valamint a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztéseket támogat.

Pályázók köre

 • a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozást;
 • a mezőgazdasági termelőt, aki/amely
  • a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik;
  • az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
 • a fentiek szerinti jogosultak csoportjait;
  • Agrár-Innovációs csoporttagokat;
  • REL együttműködés termelőit.

Támogatható tevékenységi kör

 • magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések;
 • versenyképesebb üzemi, termelési és termékstruktúra kialakítása, a piacra jutást elősegítő fejlesztések (tárolás, hűtés);
 • piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések;
 • anyag-, energia-, víztakarékos, vagy a környezetterhelést egyéb módon (például biogáz, biomassza alapú megújuló energia használattal) csökkentő funkciók, technológiák bevezetése, fejlesztése.
 • az operatív csoport tagjának az innovatív projekt keretén belüli kísérleti fejlesztései;
 • a REL együttműködés termelőjének az együttműködés üzleti terve alapján – a saját gazdaságában megvalósuló – beruházásai.

Támogatás formája

Egyéni beruházás: 1 600 000 €/projekt.

Kollektív beruházás: 3 200 000 €/projekt.

Alaptámogatási intenzitás Közép-magyarországi régióban 40%, nem KMR-ban 50%.

Maximális támogatás – REL csoporttagok projektjei esetén:               

Egyéni beruházás: 50 000 €/projekt          

Kollektív beruházás: 500 000 €/projekt

Alaptámogatási intenzitás: KMR régióban 50%, nem KMR régióban 60%.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 25. naptól 2018. február 25. napjáig van lehetőség.

– 2016. április 25.
– 2016. július 25.
– 2016. október 25.
– 2017. január 25.
– 2017. április 25.
– 2017. július 25.
– 2017. október 25.
– 2018. február 25.