A Felhívás indokoltsága és célja

A felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő. A felhívás további célja, a meglévő termékszerkezet piaci pozíciójának stabilizálása, fejlesztése, a piaci igények alapján a termékszerkezet korszerűsítése és változatosabbá tétele, megtermelt alapanyagok feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállítása, a termelési mód korszerűsítése, környezethatékonyság növelése, magasabb hozzáadott értékű termék előállítása, jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

Rendelkezésre álló forrás: 14 millárd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 3017 db

Támogatható tevékenységek

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

A projekt fizikai megvalósítására rendelkezésre álló idő: a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 48 hónap.

Támogatást igénylők köre:

  1.  főállású őstermelő,
  2. mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó,
  3. vagy szociális szövetkezet, amennyiben:

igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euro STÉ értéket, de nem haladja meg a 6000 euro STÉ értéket vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból az előző naptári évben, vagy a megelőző három év átlagában. Amennyiben a pályázónak, nincs megelőző három év átlagában árbevétele, úgy csak az előző naptári év árbevételét kell feltűntetni. A projekt lezárásáig a kedvezményezett köteles főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.

A támogatás mértéke, összege:

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.

2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.

4) A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető.

Elszámolható költségek

Egyösszegű átalány alapú elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles elszámolásához / támogatás igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, illetve a NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a kapcsolódó dokumentumokat elkülönítetten tárolni, kezelni, de köteles azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizni.

Benyújtási időszak

A támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség, 2016. március 21. és 2018. március 20. között. Az elbírálásra szakaszosan kerül sor. Az alábbi határnapokig beérkező pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra.

  • Az első szakasz zárása: 2016.04.22
  • A második szakasz zárása: 2016.09.23
  • A harmadik szakasz zárása: 2017.03.03
  • A negyedik szakasz zárása: 2018.03.19