Pályázat célja

Célja az agrárgazdaság termelékenységnek és fenntarthatóságának javítása az innovatív megoldások gyakorlatba történő átültetésén keresztül. Energiahatékonyság elősegítését támogató felhívás a kertészeti eszközök és technológiák fejlesztése a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítésére, és fejlesztésére irányul.

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők egy csoportja;

Mezőgazdasági termelőt, vagy fiatal mezőgazdasági termelő aki/amely:

  • a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből legfeljebb 850 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik;
  • az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

 

Támogatható tevékenységek köre

Versenyképesség javítása:

  • építéssel járó kertészeti technológia kialakítása;
  • építéssel nem járó kertészeti eszköz, technológia beszerzése;
  • ültetvénytelepítés és korszerűsítés.

Energiahatékonyság javítása;

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

 

Pénzügyi feltételek

Egyéni beruházás: 1 600 000 €/projekt.

Kollektív beruházás: 3 200 000 €/projekt.

Alaptámogatási intenzitás Közép-magyarországi régióban 40%, nem KMR-ban 50%.

 

A pályázat megjelenése 2015. decemberében várható.