Pályázat célja

Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését és a fosszilis energiafelhasználás csökkentése érdekében vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a hőszivattyús technológiát napelemes rendszerrel kombináló fejlesztéseket.

Pályázók köre

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek:

  • 321 – Helyi önkormányzat
  • 322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv

Támogatható tevékenységek köre

Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag a fejlesztéssel érintett uszoda létesítmény technológiai hő- és villamos energia igényét szolgáló hőszivattyú és napelemek együttes alkalmazását magába foglaló kombináló projektet lehet benyújtani.

Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi támogatható tevékenységre kombinált projekt keretében lehet pályázni:

  1. Hőszivattyú alkalmazása a fejlesztéssel érintett fürdő létesítmény technológiai hőigényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából
  2. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszerek kialakítása a fejlesztéssel érintett fürdő létesítmény fejlesztés utáni állapotára vonatkozó technológiai villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

Pénzügyi feltételek

A rendelkezésre álló keretösszeg: 3 milliárd forint. Vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 80 %-a.

A jelen pályázati komponens keretében egy pályázattal elnyerhető támogatás összege maximum a KEOP-2015-4.10.0/U jelű konstrukcióra vonatkozó Korm. határozatban nevesítésre került összeg.

A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben az elszámolható költség nem haladja meg a nettó 150 millió Ft-ot.

 

Benyújtási határidő

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontban lehetséges:

  • 2015. szeptember 15.