Pályázat célja

A konstrukció hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások):

 • melyek éves átlagos statisztikai létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű vagy anélküli gazdasági társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Támogatható tevékenységek köre

 1. Épületek hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségek csökkentése:
  1. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése,
  2. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje és megtakarítást eredményező korszerűsítése
 2. Épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése (csak olyan gépészeti korszerűsítés támogatható, amely megakadályozza a szénmonoxid mérgezés veszélyt):

Fűtési és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:

  • hő termelő berendezések korszerűsítése, cseréje
  • hő leadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje
  • szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése
  • automatikus központi szabályozások kiépítése
  • egyedi mérési lehetőségek kialakítása
  • energiatakarékossági megoldások alkalmazása
  • gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre
  • távhő rendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése
 1.  Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:
  1. Meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre
  2. Hő visszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése (létesítés kizárólag gépi szellőztetéssel rendelkező épületrészekben támogatható);
  3. VRV típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben
 2. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (önállóan nem, csak I., vagy II. tevékenység megvalósulásával együtt támogatható):
  • Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
  • Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése

 

Pénzügyi feltételek                             

A rendelkezésre álló keretösszeg: 6 milliárd forint. Támogatás összege min. 15 millió Ft, max. 100. millió Ft. Maximálisan 40% támogatás igényelhető, tehát a projekt összköltségének 60 %-át kitevő önrésszel rendelkezni kell.

 

Benyújtási határidő

Várhatóan 2015 novembere

 

Bővebb és részletesebb információ később a www.szechenyi2020.hu- oldalon

.