Pályázat célja

Magyarországon – a válság következtében – az ifjúsági (15-25 éves fiatalok) munkanélküliség a 2007-es 18%-ról 28,0 %-ra nőtt 2013-ra, ami abszolút számban 84,2 ezer fiatal munkanélkülit takar. A fiatalok munkanélküliségének oka az egyébként is kevés munkalehetőség mellett egyfelől a magas arányú korai iskolaelhagyás, a szükséges készségek, kompetenciák és munkatapasztalat hiánya. Másfelől ugyanakkor a továbbtanulók az oktatásban, képzésben töltött idő meghosszabbodása miatt később lépnek a munkaerő-piacra, és közülük nagy számban nem találnak a képzettségüknek megfelelő munkalehetőséget. Ma Magyarországon a legfontosabb nettó munkahelyteremtők a mikro- és kisvállalkozások, a foglalkoztatási szint növelése érdekében ezért különösen indokolt a vállalkozói aktivitás ösztönzése, az új vállalkozások létrejöttének támogatása, a fiatalok képzettsége és a munkaerő-piaci kereslet között fennálló eltérések csökkentését célzó, többek között a készségek fejlesztését, a vállalkozással kapcsolatos ismeretek átadását, a szemléletformálást, a mentori támogatást, tanácsadást, különféle szolgáltatások nyújtását és a pénzügyi támogatást ötvöző vállalkozói programok elindításával. A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 18-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeretés készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

Pályázók köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a)      önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 3 évben tevékenységi körben végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek pályázhatnak

b)      a konzorciumi tagok maximális száma: 5 db.

c)      konzorciumi partnerként részt vehetnek a kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő munkaügyi központok. Amennyiben a munkaügyi központ konzorciumi tagként nem kerülnek bevonásra, úgy együttműködő partnerként kell bevonni, a fiatal álláskeresőket közvetítő szervezetként.

 

Támogatható tevékenységek köre

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

a)      előkészítési tevékenységek (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzés)

b)      a projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

c)      a projekt során megvalósítandó szakmai tevékenységek

 • kötelező együttműködés a munkaügyi központokkal a célcsoport bevonása érdekében
 • fiatalok toborzása, programba vonása, tájékoztatása,
 • programba bevont fiatalok szűrése (írásbeli tesztek és feladatok, és szóbeli meghallgatások alapján, a program keretében szerzett tudás, fejlődés értékelése)
 • vállalkozásindítással összefüggő tanácsadási szolgáltatások;
 • kompetenciafejlesztés, vállalkozói készség, képességek és szemlélet fejlesztése
 • képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, képzések szervezése, lebonyolítása,
 • közös fórumok, találkozók biztosítása a programba bevont célcsoporttagok számára, műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése, lebonyolítása;
 • mentori feladatok ellátása, tanácsadási feladatok elvégzése
 • az üzleti tervek elbírálási szempontrendszerének és módszertanának felülvizsgálata (a többi nyertes támogatást igénylővel közösen);
 • segítségnyújtás üzleti terv kidolgozásához;
 • üzleti tervek értékelése, elbírálása
 • szakmai értékelés, részjelentések/beszámolók elkészítése.
 • tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
 • a létrejött vállalkozások tevékenységének dokumentált nyomon követése a vállalkozásindítást (működéshez szükséges bejegyzés/regisztráció napját) követő egy évig, és arról időszaki beszámoló és/vagy fenntartási jelentés elkészítése

d)     eszközbeszerzések

 • a szakmai megvalósításhoz szükséges új eszközök beszerzése.

 

Pénzügyi feltételek

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a. A maximálisan igényelhető támogatás régiónként eltérő, 149,6 M Ft – 306,9 M Ft között lehet.

 

Benyújtási határidő

A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31.