Pályázat célja

A pályázati konstrukció célja egyrészt a pályázó szervezet vonatkozásában értelmezett épületállományi kataszter létrehozása, továbbá a kataszterben található épületek közül a közfeladat-ellátással foglalkozók, energiahatékonysági fejlesztéseihez szükséges tervezési, előkészítési feladatok megvalósítása

Pályázók köre

Csak egyházi jogi személy, vagy egyházi jogi személyek által létrehozott konzorcium nyújthat be projektjavaslatot.

 

Támogatható tevékenységek köre

  1. Kataszter készítése a pályázó tulajdonában, fenntartásában, üzemeltetésében lévő épületállományról
  2. Koncepcionális fázisba tartozó, projekt előkészítési tevékenységek
  3. Tervezési fázisba tartozó előkészítési tevékenységek

 

Pénzügyi feltételek

A jelen pályázati felhívás keretében kizárólag azon pályázatok részesülhetnek támogatásban, melyeknek a támogatási igény minimum 70 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 200 millió Ft-ot.

Támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 milliárd forint, formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

Benyújtási határidő

A pályázatok benyújtása a pályázat megjelenésétől számított 30. naptól a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges.