Szerző: HUNOLAdmin

TOP-3.1.1-15- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Pályázat célja A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. Pályázók köre Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: helyi önkormányzatok; többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok. Támogatható tevékenységi kör Önállóan támogatható tevékenységek: A) Kerékpáros barát fejlesztés B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: A) Közúti közösségi közlekedés B) Kapcsolódó tevékenységcsoport Támogatás formája Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.  A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 10 milliárd Ft lehet. Felhívás megjelenése Megjelenés hamarosan várható...

Read More

Aranykalászos Gazda

Aranykalászos Gazda OKJ azonosító szám: 33 621 02 0100 31 01 JELENTKEZZEN MOST! FNY:01128-2010 Borsod és Térsége Képzési Humánszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Képzésre történő jelentkezés feltétele: Ø Betöltött 18. életév Ø Jelentkezési lap Ø Egészségügyi alkalmassági vizsgálat Ø Minimum B kategóriás jogosítvány A képzéssel kapcsolatos tudnivalók: A foglalkozások távoktatás keretében valósulnak meg, vizsgafelkészülésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.   Vizsga helyszíne: folyamatban   ÖSSZES költség:150.000 Ft.     Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: – Kitöltött és aláírt jelentkezési lap – Kitöltött orvosi igazolás – Jogosítvány   A fenti dokumentumokat szkennelve a birone.nora@hunola.hu vagy a 0646999199 faxszámra kérjük elküldeni!   A képzés min. 15 fő jelentkezésével indul! A képzés díja EMVA Szakképzés keretén belül NEM visszaigényelhető! FIGYELEM! Aki fiatal gazda támogatást szeretne  a jövőben megpályázni, és bármilyen tanfolyam díját EMVA Szakképzés keretében visszaigényli, automatikusan kizárja magát a fiatal gazda pályázatból! Jelentkezési határidő: 2015. December 1.   További információ: Bíróné Nóra 0630/228-1747...

Read More

Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására

Pályázat célja A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a külhoni értékgyűjtő mozgalom megszervezése és népszerűsítése, külhoni települési, tájegységi értéktárak létrehozása magyarországi és külhoni önkormányzatok, civil szervezetek együttműködése által, valamint hagyományos népi mesterségek továbbörökítését célzó programok megvalósítása. Pályázók köre I.-es célterület esetében: –          értéktár bizottságot működtető települési önkormányzatok, –          megyei önkormányzatok, valamint –          települési önkormányzat által az értéktár bizottság működtetésével megbízott civil szervezetek. II.-es célterület esetében: –          civil szervezetek (melyek alapító okiratában, vagy alapszabályában szerepel a kézműves hagyományok megőrzésének feladata). Támogatható tevékenységek köre I. célterület: Közös projektek megvalósítása határon túli magyarok lakta településekkel, megyékkel együttműködésben (két azonos szakmai színvonalú pályázat esetében az értékelés során előnyt élvez az a pályázat, amely már meglévő testvér-települési megállapodást is tartalmaz), mely az értékgyűjtés módszertana tekintetében tapasztalatátadásra, hazai és külhoni értékgyűjtésre, külhoni értéktárak létrehozására és működtetésére, a nemzeti értékek népszerűsítésére, közös rendezvények megvalósítására irányul. II. célterület: Hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévő szakmák továbbörökítését célzó magyarországi programok, alkotótáborok szervezése, tananyag összeállítása.   Pénzügyi feltételek                              A rendelkezésre álló keret: I.-es támogatási cél tekintetében: 100 millió Ft II.-es támogatási cél tekintetében: 10 millió Ft A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege egy pályázó esetében 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.   Benyújtási határidő 2015. november 16-tól 2015. december...

Read More

VP- 4.2.1.- Kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai

Pályázat célja Jelen pályázat célja, új terménytárolók és szárítók építése illetve a már meg lévő létesítmények felújítása, korszerűsítése.   Pályázók köre Mezőgazdasági termelők egy csoportja; Mezőgazdasági termelőt, vagy fiatal mezőgazdasági termelő aki/amely: a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből legfeljebb 350 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. Támogatható tevékenységi kör terménytárolók építése (max. 5 000 tonna kapacitásig), meglévők korszerűsítése, terményszárítók és tisztítók üzemeltetéséhez (épített vagy mobil) eszközök, technológiák és infrastruktúra fejlesztése. meglévő terményszárítók és tisztítók energiafelhasználásának javítása, megújuló technológiák beszerzése, valamint kapcsolódó technológia és infrastruktúra felújítása. a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése. Támogatás formája Egyéni beruházás: 330 000 €/projekt. Kollektív beruházás: 1 000 000 €/projekt. Alaptámogatási intenzitás Közép-magyarországi régióban 40%, nem KMR- ban 50%....

Read More

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Pályázat célja Az intézkedés célja a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, amelyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatóak meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség, a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növekedése érdekében. Pályázók köre –          Helyi önkormányzatok (GFO 321); –          Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327); –          Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57); –          Egyházi jogi személyek (GFO 55); –          Civil szervezetek (GFO 529, 56); Amelyek tulajdonában, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanon a projekt eredményeképpen turisztikai fejlesztés fog megvalósulni. Támogatható tevékenységek köre Önállóan támogatható tevékenységek A térségben jelentős kulturális és örökség helyszínek turisztikai fejlesztése A tervezett tevékenységeknek az épített és szellemi örökség értékeinek – kastélyok, várak, múzeumok, ipari emlékek, vallási helyszínek, örökségparkok, történelmi, vallási, népi hagyományok, gasztronómia, művészetek, tudomány, borkultúra – hasznosításával kell azokat fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteniük, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát-, valamint élményelemekkel bővíteniük. A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása Ökoturisztikai fejlesztések A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása. Természeti értékek bemutatására alkalmas...

Read More