Szerző: HUNOLAdmin

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

A Felhívás indokoltsága és célja Jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének,hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el. A művelet továbbá kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. Rendelkezésre álló forrás: 19 millárd Ft. A támogatott projektek várható száma: 300 db Támogatható tevékenységek I. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése,...

Read More

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

A Felhívás indokoltsága és célja A felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő. A felhívás további célja, a meglévő termékszerkezet piaci pozíciójának stabilizálása, fejlesztése, a piaci igények alapján a termékszerkezet korszerűsítése és változatosabbá tétele, megtermelt alapanyagok feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállítása, a termelési mód korszerűsítése, környezethatékonyság növelése, magasabb hozzáadott értékű termék előállítása, jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése. Rendelkezésre álló forrás: 14 millárd Ft. A támogatott projektek várható száma: 3017 db Támogatható tevékenységek A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági...

Read More

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés

Pályázat célja Jelen intézkedés keretén belül lehetőség nyílik a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatására a Vidékfejlesztési Program (VP) prioritásaival komplementer módon. Az erre irányuló fejlesztéseken keresztül a települési önkormányzatok saját közétkeztetési feladatai ellátásának helyi alapanyagokra alapozott továbbfejlesztéséhez szükséges infrastruktúra és eszköz fejlesztése valósulhat meg a nem vidéki térségekben. Fentiek mellett a felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg. Pályázók köre Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1) Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57) Támogatható tevékenységek köre I. Önállóan támogatható tevékenységek a. Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása i. Piaci terület, üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése. ii. Meglévő piaci terület, üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása. b. Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, (iskola, önkormányzati intézmények konyhája) i. Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. ii. Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. iii. Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése c. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel i. A termelést követő műveletekhez, kezeléséhez kapcsolódó...

Read More

TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Pályázat célja Jelen támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok (a 651/2014-es EU rendelet előírásainak figyelembe vételével, egyedi alapon meghatározva) fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. Pályázók köre Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1) Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57) Támogatható tevékenységek köre I. Önállóan támogatható tevékenységek a. Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő,...

Read More

TOP-4.3.1-15- Leromlott városi területek rehabilitációja

Pályázat célja A felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi –fizikai –gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Pályázók köre Városi jogállású helyi önkormányzatok (GFO 321) jogosultak, kivéve a megyei jogú városok önkormányzatait Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516,517,519,521,525,526,528,529, 563,565,569) o egyházi jogi személy (GFO 55) helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 37) o önkormányzati többségi tulajdonú...

Read More