Szerző: HUNOLAdmin

Baromfitartó telepek korszerűsítése

  A Felhívás indokoltsága és célja Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A felhívás alapvető célja a baromfitartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamit az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését...

Read More

Mezőgazdasági termékek értéknövelése – élelmiszeripari pályázat

Pályázat célja Célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésének és a piacra jutásának elősegítése. Technológiai fejlesztést célzó beruházásokat, valamint a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztéseket támogat. Pályázók köre a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozást; a mezőgazdasági termelőt, aki/amely a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik; az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; a fentiek szerinti jogosultak csoportjait; Agrár-Innovációs csoporttagokat; REL együttműködés termelőit. Támogatható tevékenységi kör magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések; versenyképesebb üzemi, termelési és termékstruktúra kialakítása, a piacra jutást elősegítő fejlesztések (tárolás, hűtés);...

Read More

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját támogató felhívás

Pályázat célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése.   Pályázók köre települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat; nonprofit szervezet egyházi jogi személy; a fentiek konzorciuma.    Támogatható tevékenységek 1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata; 2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése; 3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok...

Read More

VP5-4.1.1.6-15- Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése

Pályázat célja A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. A trágyaelhelyezés problémájának megoldása hozzájárulhat a mezőgazdasági eredetű, pontszerű nitrát szennyezések csökkentéséhez, ezáltal a felszín alatti vizek minőségének javításához, valamint a tápanyag-körforgási folyamatok és az agrotechnológiai igények összehangolásához is. Pályázók köre Mezőgazdasági termelő; Fiatal mezőgazdasági termelő; Mezőgazdasági termelők egy csoportja (kollektív beruházás) Támogatható tevékenységek Kötelezően megvalósítandó tevékenység-csoport I. Trágyatárolók kialakítása; Kapcsolódó, választható tevékenység-csoportok II. A trágya kezelésére vonatkozó beruházások; III. A csapadék trágyarendszertől való elvezetése; IV. A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása; V. A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése. Pénzügyi feltételek...

Read More

Új feltételekkel indulhatnak a fiatal gazdák az új Vidékfejlesztési Programban

A fiatal gazdák induló támogatása volt az egyik legnépszerűbb jogcím az elmúlt években. A 18-40 év közötti, mezőgazdasági tevékenységbe kezdő fiataloknak a régi feltételekkel már csak egyszer – valószínűleg 2015. május 18. és június 1. között – volt alkalmuk pályázni erre a jogcímre.  Az új, 2014-2020 közötti időszakra szóló Vidékfejlesztési Programban (VP) továbbra is megmarad a lehetőséget a 40 év alatti gazdálkodók induló támogatására, ugyanakkor már megváltozott feltételekkel.  Az ÚMVP keretében 2015-ben még felhasználható támogatási forrás célcsoportját kifejezetten azok a fiatal gazdálkodók jelentik, akik még semmilyen termelési potenciállal nem rendelkeznek, azaz az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi...

Read More