Szerző: Bíróné Szabó Nóra

A Magyar Államkincstár kezeli az agrártámogatásokat januártól

  Akkreditált szervezetként a Magyar Államkincstár kezeli január 1-jétől a területalapú és a vidékfejlesztési támogatásokat, a kifizetésekben nem lesz fennakadás – tájékoztatta Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára csütörtökön az MTI-t. z államtitkár felidézte: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) jelenlegi formájában megszűnik, tevékenységét részben a Magyar Államkincstár, részben a megyei kormányhivatalok veszik át január 1-jétől. Az MVH kifizető ügynökségként működött, ezt a feladatot a jövőben az államkincstárnak kell ellátnia. Ahhoz, hogy a közvetlen területalapú, valamint a vidékfejlesztési támogatások kifizethetőek legyenek, majd az Európai Bizottsággal elszámoljanak, a kincstárnak akkreditált szervezetté kellett válnia – mondta el Kis Miklós Zsolt. Az akkreditációs folyamat az elmúlt hónapokban lezajlott, megtörtént a kifizető ügynökségi akkreditációt megelőző vizsgálat, és a vizsgálati jelentés alapján az illetékes hatóság december 27-én kiadta az államkincstár feltételes akkreditációját. Az államtitkár hangsúlyozta: a folyamat az Európai Bizottság tájékoztatása, a felmerülő kérdések, észrevételek megválaszolása mellett történt. A végleges akkreditációt a tervek szerint 2017. október 15-ig le tudják zárni – közölte a Miniszterelnökség államtitkára. Forrás:...

Read More

Módosul a kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás beadási határideje

Módosul a Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás beadási határideje A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelmeinek beadási határideje 2017. január 6. napjára módosul, változnak továbbá az értékelési...

Read More

TÁJÉKOZTATÁS A FIATAL GAZDA PÁLYÁZAT ÉS A DIVERZIFIKÁCIÓS TÁMOGATÁS EGYMÁSTÓL ELTÉRŐ CÉLJÁRÓL

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a figyelmet, hogy a két intézkedés eltérő, egymást kizáró célokra irányul. Ezek a támogatások együttesen nem igényelhetők: VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása (a továbbiakban: diverzifikációs támogatás) VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (a továbbiakban: fiatal gazda pályázat) Mindkét pályázati kiírás esetében 40.000 euronak megfelelő támogatási összeg nyerhető el, azonban a támogatás célja és a pályázati feltételek eltérőek, a következők szerint. A „VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” pályázatban két célterület valamelyikére igényelhető a támogatás: a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület) Az A) célterület esetében pályázat benyújtására jogosult a mezőgazdasági mikrovállalkozások számára feltétel a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év és ezen üzleti évben elért árbevételnek legalább 50 %-ban mezőgazdasági tevékenységből kell származnia , a B) célterület esetében viszont nem előfeltétel a mezőgazdasági tevékenység folytatása, helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltatás nyújtására lehet mikrovállalkozást alapítani a Vidékfejlesztési Program fogalmi meghatározása szerinti vidéki térségben élő 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy számára, aki első ízben indít vállalkozást. Ezzel szemben a „VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” pályázat esetében...

Read More

Kertészeti gép

A felhívás részletei: A jó minőségű kertészeti termékek iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint a kertészeti ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró a gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási rendszer kialakítását. Jelen felhívás alapját a Vidékfejlesztési Program Kertészeti ágazat fejlesztése című művelete adja, amelynek célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és...

Read More

Állattartó telep összegek, időpontok

Állattartó telepek korszerűsítése Baromfitartó telepek korszerűsítése Juh-és kecsketartó telepek korszerűsítése Sertéstartó telepek korszerűsítése Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése Támogatási intenzitás É-Mo 50% 50% 50% 50% 50% Támogatási intenzitás Fiatal gazda és kollektív beruházás esetén 60% 60% 60% 60% 60% Támogatási összeg max. egyéni 100.000.000 Ft 500.000.000 Ft 15.000.000 Ft 500.000.000 Ft 500.000.000 Ft Támogatási összeg max. kollektív 200.000.000 Ft 1.000.000.000 Ft 30.000.000 Ft 1.000.000.000 Ft 1.000.000.000 Ft Eszköz, anyagmozgatás gépei összeg  (nettó), % 10.000.000 Ft 10.000.000 Ft 10.000.000 Ft 10.000.000 Ft 10.000.000 Ft Munkagépek beszerzése  –  – 5.000.000 Ft – 10.000.000 Ft 1 szakasz 2016.07.22 2016.07.18 2016.07.19 2016.07.18 2016.07.18 2. szakasz...

Read More
  • 1
  • 2