Ennek értelmében jövőre már csak azok kaphatnak támogatást, akik megfelelnek ennek a feltételnek – hívja fel a figyelmet a Földművelésügyi Minisztérium. Az aktív mezőgazdasági termelői státuszt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a közvetlen kifizetések támogatási feltételeként fogja vizsgálni, a feltételeket részletesen meghatározó tárcarendelet megjelenése 2015 elején várható. A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU rendeletnek (továbbiakban: Rendelet) megfelelően kialakítandó hazai szabályzás során olyan kritériumot is meg kell határozni, amely szükségessé teszi a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel elkülönítését. Mivel a Rendelet az aktív mezőgazdasági státuszt a közvetlen kifizetések (SAPS, zöldítés, termeléshez kötött támogatások, fiatal gazda támogatás) jogosultsági feltételeként rögzíti, az  aktív mezőgazdasági termelő fogalmának meghatározása, és az aktív státusz megállapításának feltételei 2015-től – a vonatkozó közösségi jogszabályok hatályba lépését követően – külön FM rendeletben kerülnek szabályozásra. A Rendelet értelmében a közvetlen kifizetések követelményeinek való megfelelést a mezőgazdasági termelők nyilatkozatain túlmutató, ellenőrizhető bizonyítékkal kell alátámasztani. Ennek teljesítése érdekében a megjelenés alatt álló, ún. aktív gazda FM rendelet a közvetlen kifizetésben részesülő számára jelentős többlet adminisztráció nélkül kialakítható elkülönített nyilvántartási – és könyvvezetési kötelezettséget ír elő, kizárólag akkor, ha negatív listás tevékenységet folytat, az  előző évben 5.000 eurót meghaladó közvetlen kifizetésben részesült, elsődleges tevékenysége nem mezőgazdasági tevékenység, és kevesebb, mint 20 ha mezőgazdasági területet használ és jelent be az egységes területalapú támogatás (SAPS) keretében támogatásra. A Rendelet alapján a fenti tulajdonságokkal rendelkező ügyfél is aktív mezőgazdasági termelőnek minősül akkor, ha a legutolsó lezárt pénzügyi évben a közvetlen támogatások éves összege eléri a nem mezőgazdasági tevékenységekből származó teljes bevételének legalább 5 %-át. Az MVH felszólítására az ügyfél köteles megadni az összes bevétel összegét és a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel összegét, melyet a termelő valamennyi bevételét tartalmazó könyvviteli nyilvántartásának, bevételét igazoló dokumentumának, és számviteli bizonylatainak tejes körű vizsgálatával ellenőrizhet.

A közvetlen kifizetést igénylő, a Rendelet szerinti mezőgazdasági tevékenységen kívül más tevékenységet is folytató mezőgazdasági termelő 2015. január 1-jétől a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból a következő adatok rendelkezésre álljanak:

  1. mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevétel,
  2. nem mezőgazdasági tevékenységből származó összes bevétel.

Ennek érdekében javasoljuk az értékesítés árbevétele és bevételek számlaosztály számlaszámainak további részletezését (kettős könyvelés esetén), az éves összesítőn a bevételek megosztott feltüntetését (egyszeres könyvelés gépi vezetése esetén), az éves zárás összesített sora után a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel összegének feltüntetését amellett, hogy a pénzforgalmi szemléletben lekönyvelt tételek között jelölésre kerül, hogy melyik tételek számítanak bele a mezőgazdasági bevételbe (egyszeres könyvelés kézi vezetése esetén). A Rendelet értelmében mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel az a bevétel, amely a mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági üzemében végzett mezőgazdasági tevékenységből szerzett, beleértve az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) kapott támogatásokat, valamint a mezőgazdasági tevékenység után járó nemzeti támogatásokat (a halászati de minimis támogatás kivételével) is. A gazdaság mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bevétele mezőgazdasági tevékenységből származó bevételnek tekintendő, feltéve, hogy a feldolgozott termékek a mezőgazdasági termelő tulajdonában maradnak és, hogy a feldolgozás eredménye egy másik mezőgazdasági termék. A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel elkülönített könyvelése, illetve arányának kimutathatósága egyéb támogatási jogcímeknek való megfelelés igazolását és a különféle adatszolgáltatásokat is megkönnyíti.

Forrás: kormany.hu